Rikishi A-Z
Japan
Aichi
Akita
Aomori
Chiba
Ehime
Fukui
Fukuoka
Fukushima
Gifu
Gunma
Hiroshima
Hokkaido
Hyogo
Ibaraki
Ishikawa
Iwate
Kagawa
Kagoshima
Kanagawa
Kochi
Kumamoto
Kyoto
Mie
Miyagi
Miyazaki
Nagano
Nagasaki
Nara
Niigata
Oita
Okayama
Okinawa
Osaka
Saga
Saitama
Shiga
Shimane
Shizuoka
Tochigi
Tokushima
Tokyo
Tottori
Toyama
Wakayama
Yamagata
Yamaguchi
Yamanashi

The rest of the world
Bulgaria
China
Georgia
Kazakhstan
Mongolia
Philippines
Russia
Ukraine

Legend:
Makuuchi yushoMY
Shukun-shoSS
Kanto-shoKS
Gino-shoGS
KinboshiK
EastE
WestW
MakuuchiM
JuryoJ
Makushitams
Sandanmesd
Jonidanjd
Jonokuchijk
Banzuke-gaiBg
Place of birthPOB
Date of birthDOB