A-Z of rikishi from Fukui
Koshinoryu Toshihiko

Rank: E-jd62
Fujishima Beya
Sasaki Toshihiko
DOB: 17-May-1979
Shusshin: Fukui
Debut: March 1995
177 cm/142 kg
Maikeru Shuki

Rank: E-ms55
Futagoyama Beya
Hayashi Maikeru
DOB: 15-July-1998
Shusshin: Fukui
Debut: September 2017
176 cm/132 kg
Toriyama Yutaro

Rank: Mz
Hanaregoma Beya
Toriyama Yutaro
DOB: 18-January-2003
Shusshin: Fukui
Debut: November 2022
190 cm/105 kg