Heya changes during 2013

Kitanoumi Beya - 04-January-2013 - Onogawa Oyakata (Former Maegashira #9 Kitazakura) moved to Shikihide Beya and acquired Shikihide name in order to preserve Shikihide Beya on the retirement of Shikihide Oyakata (Former Komusubi Oshio).

Nishonoseki Beya - 27-January-2013 - Nishonoseki Beya closed due to ill-health of Nishonoseki Oyakata (Former Sekiwake Kongo) and financial difficulties. Personnel moved to Matsugane and Kasugano Beya.
OyakataRikishiGyojiTokoyama
To Matsugane Beya: Kitajin (Kirinji) Minatogawa (Daitetsu) Nishonoseki (Kongo)
To Kasugano Beya: Fujigane (Daizen)
Retired: Kasachikara Ryutei Yatsurugi To Matsugane Beya: Shikimori Shinnosuke To Matsugane Beya: Tokohira

Hanaregoma Beya - 07-February-2013 - Hanaregoma Beya closed in preparation for retirement of Hanaregoma Oyakata (Former Ozeki Kaiketsu). Personnel moved to Shibatayama Beya.
OyakataRikishiGyojiYobidashiTokoyamaAdmin Staff
To Shibatayama Beya: Hanaregoma (Kaiketsu) To Shibatayama Beya: Maeta Ryuseio Sakigake Shoketsu Wakanoshima Wakaryusei To Shibatayama Beya: Kimura Kichijiro Kimura Tamamitsu To Shibatayama Beya: Katsuyuki To Shibatayama Beya: Tokokado To Shibatayama Beya: Hananokuni (Hananokuni)

Magaki Beya - 24-March-2013 - Magaki Beya closed due to sickness of Magaki Oyakata (Former Yokozuna Wakanohana). Personnel moved to Isegahama Beya
OyakataRikishiYobidashiTokoyama
To Isegahama Beya: Magaki (Wakanohana) Retired: Naramisugi
To Isegahama Beya: Shunba Wakaaoba Wakamisho
To Isegahama Beya: Katsutaka To Isegahama Beya: Tokonori

Fujishima Beya - 31-March-2013 - Musashigawa Oyakata (Former Yokozuna Musashimaru) branched out of Fujishima Beya to re-establish Musashigawa Beya
OyakataRikishiTokoyama
To Musashigawa Beya: Musashigawa (Musashimaru) To Musashigawa Beya: Morimune Okamoto To Musashigawa Beya: Tokoken

Fujishima Beya - 28-August-2013 - Ikazuchi Oyakata (Former Komusubi Kakizoe) moved to Musashigawa Beya.

Mihogaseki Beya - 02-October-2013 - Mihogaseki Beya closed in preparation for retirement of Mihogaseki Oyakata (Former Ozeki Masuiyama) in November 2013. Personnel moved to Kasugano and Kitanoumi Beya.
OyakataRikishiGyojiYobidashiTokoyamaAdmin Staff
To Kasugano Beya: Matsuchiyama (Banryuyama) Mihogaseki (Masuiyama) Retired: Koriyama Masuryu
To Kasugano Beya: Aran Kaorufuji Kurenishiki Mitani Miura Nakashima
To Kasugano Beya: Kimura Akijiro To Kasugano Beya: Jiro Takuro To Kitanoumi Beya: Tokoasa To Kasugano Beya: Torafusuyama (Torafusuyama)

Naruto Beya - 24-December-2013 - Naruto Oyakata (Former Maegashira #8 Takanotsuru) changed name to Tagonoura - Naruto Beya closed and all personnel moved to Tagonoura Beya
OyakataRikishiGyojiYobidashiTokoyama
To Tagonoura Beya: Tagonoura (Takanotsuru) Retired: Taguchi Yamamoto
To Tagonoura Beya: Adachi Hara Kisenosato Miyamoto Sakabe Sakai Takanoyama Takasaito Takayasu Terunosato Wakanosato
To Tagonoura Beya: Kimura Takanosuke Kimura Takao To Tagonoura Beya: Mitsuaki To Tagonoura Beya: Tokonaru