Heya changes during 2008

Takasago Beya - 06-February-2008 - Sanoyama Oyakata (Former Komusubi Toki) moved to Kokonoe Beya

Araiso Beya - 28-September-2008 - Araiso Beya closed in preparation for retirement of Araiso Oyakata (Former Komusubi Futagodake). Personnel moved to Hanakago and Matsugane Beya
OyakataRikishiYobidashi
To Matsugane Beya: Araiso (Futagodake) Retired: Kokei Koriki
To Hanakago Beya: Arawashi
To Matsugane Beya: Satoru