Specials A-Z
Brothers
Foreigners
Makuuchi rikishi of the modern era
Makuuchi yusho by rikishi
Makuuchi yusho by year
Saitama Sakae Alumni
The Rijicho
The Tate Gyoji
Twins
Yokozuna of the modern era

Legend:
Makuuchi yushoMY
Shukun-shoSS
Kanto-shoKS
Gino-shoGS
KinboshiK
EastE
WestW
MakuuchiM
JuryoJ
Makushitams
Sandanmesd
Jonidanjd
Jonokuchijk
Banzuke-gaiBg
Place of birthPOB
Date of birthDOB
(*)Unconfirmed