Tatsunami Beya
Tatsunami Taiji

Iin
Ichikawa Taiji
DOB: 10-September-1968
Shusshin: Aichi
Former Komusubi Asahiyutaka
SS1 KS1 K4
Hoshoryu Tomokatsu

Rank: W-S
Byambasuren Sugarragchaa
DOB: 22-May-1999
Shusshin: Mongolia
Debut: January 2018
185 cm/146 kg
GS2
Meisei Chikara

Rank: E-M2
Kawabata Meisei
DOB: 24-July-1995
Shusshin: Kagoshima
Debut: May 2011
180 cm/158 kg
KS1
Akua Shoma

Rank: E-J5
Takahata Yuki
DOB: 6-November-1990
Shusshin: Ibaraki
Debut: November 2010
182 cm/167 kg
Kamito Daiki

Rank: W-ms10
Kamito Daiki
DOB: 19-August-1995
Shusshin: Nagasaki
Debut: March 2017
179 cm/146 kg
Kitadaichi Yutaka

Rank: E-ms21
Sasaki Daichi
DOB: 8-July-1998
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2014
170 cm/141 kg
Kiryuko Hirokazu

Rank: E-ms28
Sakamoto Hirokazu
DOB: 31-October-2002
Shusshin: Chiba
Debut: May 2021
174 cm/122 kg
Rao Nozomu

Rank: E-sd9
Ito Rao
DOB: 30-March-1993
Shusshin: Saitama
Debut: January 2011
170 cm/112 kg
Shunrai Shoma

Rank: W-sd26
Sakamoto Shoma
DOB: 10-April-2005
Shusshin: Chiba
Debut: May 2021
177 cm/122 kg
Taranami Naoki

Rank: E-sd45
Sato Naoki
DOB: 19-February-2002
Shusshin: Nagasaki
Debut: March 2017
179 cm/147 kg
Fujita Ko

Rank: W-sd66
Fujita Kazuto
DOB: 13-December-2003
Shusshin: Kanagawa
Debut: May 2022
176 cm/112 kg
Tsukubayama Minoru

Rank: E-sd76
Yukino Minoru
DOB: 22-November-2001
Shusshin: Ibaraki
Debut: March 2020
184 cm/136 kg
Hokuyozan Kazuhiro

Rank: E-sd82
Shibata Kazuhiro
DOB: 26-November-1993
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2009
180 cm/137 kg
Tatsuosho Ryu

Rank: E-sd86
Nakasone Ryu
DOB: 1-September-2003
Shusshin: Okinawa
Debut: March 2022
181 cm/129 kg
Gaia Yotaro

Rank: W-jd77
Urasaki Yotaro
DOB: 2-December-2005
Shusshin: Mie
Debut: September 2021
174 cm/70 kg
Kokuryunami Masahiro

Rank: E-jd79
Okamoto Masahiro
DOB: 20-April-1995
Shusshin: Fukuoka
Debut: March 2014
177 cm/119 kg
Yukiamami Hajime

Rank: W-jd79
Nakada Shota
DOB: 9-January-1998
Shusshin: Kagoshima
Debut: March 2013
185 cm/141 kg
Byakuen Taiyo

Rank: E-jd81
Urasaki Taiyo
DOB: 5-October-2004
Shusshin: Mie
Debut: May 2021
171 cm/68 kg
Zuiko Minami

Rank: W-jd96
Arakaki Minami
DOB: 26-March-2002
Shusshin: Okinawa
Debut: March 2017
171 cm/90 kg
Roman Chikara

Rank: W-jk9
Kawabata Mutsumi
DOB: 24-April-2001
Shusshin: Okinawa
Debut: May 2018
172 cm/158 kg
-
Kokiryu Kaito

Rank: W-jk16
Chin Haiko
DOB: 14-September-2004
Shusshin: Osaka
Debut: September 2022
182 cm/129 kg
Kimura Tamajiro

Sanyaku Gyoji
Takeda Masashi
DOB: 27-December-1960
Shusshin: Chiba
Yuto

Makushita Yobidashi
Kawashima Yuto
DOB: 1-June-1987
Shusshin: Kyoto
Tokotatsu

Tier 1 Tokoyama
Fuchiue Junichi
DOB: 9-December-1960
Shusshin: Saga
Tokokei

Tier 5 Tokoyama
Ohashi Keiya
DOB: 6-August-2003
Shusshin: Ibaraki