Takekuma Beya
Takekuma Gotaro

Iin Taigu Toshiyori
Sawai Gotaro
DOB: 6-April-1986
Shusshin: Osaka
Former Ozeki Goeido
MY1 SS5 KS3 GS3 K1
Gonoyama Toki

Rank: W-J14
Nishikawa Toki
DOB: 7-April-1998
Shusshin: Osaka
Debut: March 2021
177 cm/158 kg
Kanzaki Taiga

Rank: E-ms18
Kanzaki Taiga
DOB: 24-July-1999
Shusshin: Hyogo
Debut: March 2022
189 cm/143 kg
Kumanoryu Takahiro

Rank: E-sd16
Tatsuguchi Takahiro
DOB: 18-March-2003
Shusshin: Fukuoka
Debut: March 2021
175 cm/116 kg
Goseiryu Chohei

Rank: E-sd54
Kimura Taketo
DOB: 7-August-2002
Shusshin: Saitama
Debut: March 2021
180 cm/115 kg
Okano Sora

Rank: Mz
Okano Sora
DOB: 22-March-2005
Shusshin: Hyogo
Debut: November 2022
173 cm/126 kg
Negishi Kosuke

Rank: Mz
Negishi Kosuke
DOB: 15-November-2004
Shusshin: Saitama
Debut: November 2022
176 cm/111 kg