Tagonoura Beya
Tagonoura Shinichi

Iin
Sekiyama Shinichi
DOB: 18-June-1976
Shusshin: Kagoshima
Former Maegashira #8 Takanotsuru
Takayasu Akira

Rank: E-M1
Takayasu Akira
DOB: 28-February-1990
Shusshin: Ibaraki
Debut: March 2005
186 cm/182 kg
SS4 KS6 GS2 K5
Kaishin Kakeru

Rank: W-ms42
Tsuji Kakeru
DOB: 25-September-2001
Shusshin: Aomori
Debut: March 2017
183 cm/157 kg
Kojikara Ryutaro

Rank: W-sd42
Honda Rikiya
DOB: 15-June-2002
Shusshin: Tochigi
Debut: March 2018
182 cm/153 kg
Sekizuka Tomohiro

Rank: W-sd56
Sekizuka Tomohiro
DOB: 21-April-1997
Shusshin: Aichi
Debut: March 2013
183 cm/130 kg
Iitsuka Ryo

Rank: E-jd2
Iitsuka Ryo
DOB: 4-January-2001
Shusshin: Ibaraki
Debut: March 2019
173 cm/146 kg
Takanoryu Ryuki

Rank: W-jd32
Taniguchi Ryuki
DOB: 3-September-2004
Shusshin: Fukuoka
Debut: March 2020
170 cm/136 kg
Takaarashi Rafu

Rank: E-jd54
Takano Rafu
DOB: 28-December-2006
Shusshin: Saitama
Debut: March 2022
172 cm/110 kg
Matsugi Kazuma

Rank: E-jd59
Matsugi Kazuma
DOB: 14-March-2005
Shusshin: Ehime
Debut: March 2020
177 cm/93 kg
Ojiyama Nobunaga

Rank: E-jd60
Sekizuka Taichi
DOB: 6-July-2001
Shusshin: Aichi
Debut: March 2017
192 cm/127 kg
Terunosato Kazuki

Rank: W-jd62
Nagano Kazuki
DOB: 17-January-1978
Shusshin: Ehime
Debut: March 1993
173 cm/190 kg
Takasu Rukia

Rank: E-jd72
Takasu Rukia
DOB: 4-May-2004
Shusshin: Ibaraki
Debut: March 2020
174 cm/146 kg
Shishimaru Koki

Rank: W-jd94
Yoshizaki Koki
DOB: 25-October-2002
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2018
174 cm/135 kg
Matsuzawa Shusei

Rank: E-jk15
Matsuzawa Shusei
DOB: 14-June-2005
Shusshin: Saitama
Debut: March 2021
166 cm/82 kg
Kimura Takao

Juryo Gyoji
Shigeyama Keiichiro
DOB: 12-January-1976
Shusshin: Osaka
Mitsuaki

Makuuchi Yobidashi
Kanai Mitsuaki
DOB: 31-January-1975
Shusshin: Saitama
Tokonaru

Tier 1 Tokoyama
Soba Daigaku
DOB: 25-February-1975
Shusshin: Aomori