Naruto Beya
Naruto Katsunori

Iin
Ando Karoyan
DOB: 19-February-1983
Shusshin: Bulgaria
Former Ozeki Kotooshu
MY1 SS2 KS3
Oshoma Degi

Rank: W-J12
Delgerbayar Purevsuren
DOB: 9-April-1997
Shusshin: Mongolia
Debut: November 2021
189 cm/159 kg
Oshoryu Kenta

Rank: E-ms17
Motobayashi Kenji
DOB: 22-April-1996
Shusshin: Osaka
Debut: May 2019
177 cm/162 kg
Hoshuzan Yoshiharu

Rank: E-ms47
Suzuki Chiharu
DOB: 9-August-1997
Shusshin: Chiba
Debut: July 2020
172 cm/163 kg
Oshoumi Seiya

Rank: E-ms54
Fukasawa Seiya
DOB: 12-May-2001
Shusshin: Ishikawa
Debut: March 2020
183 cm/133 kg
Mishima Keita

Rank: W-sd10
Mishima Keita
DOB: 18-September-2000
Shusshin: Shimane
Debut: May 2019
191 cm/142 kg
Murayama Go

Rank: W-sd16
Murayama Go
DOB: 6-June-2002
Shusshin: Chiba
Debut: January 2021
168 cm/125 kg
Marusho Tatsuya

Rank: E-sd19
Maruyama Tatsuya
DOB: 9-September-2000
Shusshin: Niigata
Debut: May 2019
174 cm/146 kg
Kawamura Taito

Rank: W-sd38
Kawamura Taito
DOB: 3-September-2001
Shusshin: Mie
Debut: May 2018
176 cm/117 kg
Sakurai Kotaro

Rank: W-sd45
Sakurai Kotaro
DOB: 15-March-1997
Shusshin: Ibaraki
Debut: May 2019
184 cm/121 kg
Mukaida Hiroki

Rank: E-sd71
Mukaida Hiroki
DOB: 2-November-1998
Shusshin: Hyogo
Debut: May 2018
183 cm/137 kg
Anzai Yusuke

Rank: E-sd83
Anzai Yusuke
DOB: 6-August-2002
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2018
179 cm/127 kg
Honma Kohei

Rank: W-jd2
Honma Kohei
DOB: 1-May-2001
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2017
171 cm/126 kg
Oshozan Hiroki

Rank: W-jd15
Kobayashi Hiroki
DOB: 11-May-2000
Shusshin: Yamanashi
Debut: March 2016
168 cm/127 kg
Kanazawa Hidetoshi

Rank: W-jd30
Kanazawa Hidetoshi
DOB: 20-June-2003
Shusshin: Aichi
Debut: March 2022
183 cm/162 kg
Oyamada Shutaro

Rank: W-jd34
Yamada Shutaro
DOB: 19-May-1999
Shusshin: Akita
Debut: May 2022
179 cm/105 kg
Hokuozan Kokichi

Rank: Bg
Hagiwara Hikari
DOB: 16-June-1997
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2020
181 cm/135 kg
Yamane Toshiya

Rank: Bg
Yamane Toshiya
DOB: 14-November-2003
Shusshin: Shimane
Debut: May 2019
170 cm/130 kg
Shikimori Komei

Jonokuchi Gyoji
Hashimoto Komei
DOB: 30-April-2003
Shusshin: Aichi
Kenta

Jonokuchi Yobidashi
Maeda Kenta
DOB: 27-September-2002
Shusshin: Osaka
-
Tokoo

Tier 5 Tokoyama
Baba Shizumi
DOB: 17-June-2006
Shusshin: Tokyo