Tatsunami Beya
Tatsunami Taiji

Iin
Ichikawa Taiji
DOB: 10-September-1968
Shusshin: Aichi
Former Komusubi Asahiyutaka
SS1 KS1 K4
Meisei Chikara

Rank: W-S
Kawabata Meisei
DOB: 24-July-1995
Shusshin: Kagoshima
Debut: May 2011
180 cm/148 kg
KS1
Hoshoryu Tomokatsu

Rank: W-M5
Byambasuren Sugarragchaa
DOB: 22-May-1999
Shusshin: Mongolia
Debut: January 2018
187 cm/132 kg
GS1
Akua Shoma

Rank: E-M16
Takahata Yuki
DOB: 6-November-1990
Shusshin: Ibaraki
Debut: November 2010
184 cm/167 kg
Kamito Daiki

Rank: E-ms18
Kamito Daiki
DOB: 19-August-1995
Shusshin: Nagasaki
Debut: March 2017
176 cm/137 kg
Kitadaichi Yutaka

Rank: W-ms38
Sasaki Daichi
DOB: 8-July-1998
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2014
170 cm/137 kg
Roman Chikara

Rank: E-ms53
Kawabata Mutsumi
DOB: 24-April-2001
Shusshin: Okinawa
Debut: May 2018
172 cm/158 kg
Rao Nozomu

Rank: W-sd30
Ito Rao
DOB: 30-March-1993
Shusshin: Saitama
Debut: January 2011
170 cm/117 kg
Shunrai Shoma

Rank: W-sd81
Sakamoto Shoma
DOB: 10-April-2005
Shusshin: Chiba
Debut: May 2021
177 cm/114 kg
Kiryuko Hirokazu

Rank: W-sd83
Sakamoto Hirokazu
DOB: 31-October-2002
Shusshin: Chiba
Debut: May 2021
175 cm/123 kg
Taranami Naoki

Rank: E-sd87
Sato Naoki
DOB: 19-February-2002
Shusshin: Nagasaki
Debut: March 2017
179 cm/141 kg
Hokuyozan Kazuhiro

Rank: W-sd100
Shibata Kazuhiro
DOB: 26-November-1993
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2009
180 cm/136 kg
Yukiamami Hajime

Rank: W-jd33
Nakada Shota
DOB: 9-January-1998
Shusshin: Kagoshima
Debut: March 2013
184 cm/141 kg
Hanakaze Daisaku

Rank: W-jd59
Yamaguchi Daisaku
DOB: 28-May-1970
Shusshin: Tokyo
Debut: March 1986
180 cm/115 kg
Kokuryunami Masahiro

Rank: E-jd68
Okamoto Masahiro
DOB: 20-April-1995
Shusshin: Fukuoka
Debut: March 2014
178 cm/113 kg
Zuiko Minami

Rank: W-jd78
Arakaki Minami
DOB: 26-March-2002
Shusshin: Okinawa
Debut: March 2017
170 cm/89 kg
Tsukubayama Minoru

Rank: W-jd91
Yukino Minoru
DOB: 22-November-2001
Shusshin: Ibaraki
Debut: March 2020
185 cm/126 kg
Byakuen Taiyo

Rank: E-jk8
Urasaki Taiyo
DOB: 5-October-2004
Shusshin: Mie
Debut: May 2021
171 cm/65 kg
Gaia Yotaro

Rank: W-jk17
Urasaki Yotaro
DOB: 2-December-2005
Shusshin: Mie
Debut: September 2021
174 cm/70 kg
Kimura Tamajiro

Sanyaku Gyoji
Takeda Masashi
DOB: 27-December-1960
Shusshin: Chiba
-
Yuto

Makushita Yobidashi
Kawashima Yuto
DOB: 1-June-1987
Shusshin: Kyoto
Tokotatsu

Tier 1 Tokoyama
Fuchiue Junichi
DOB: 9-December-1960
Shusshin: Saga