Minato Beya
Minato Takayuki

Iin
Miura Takayuki
DOB: 6-July-1968
Shusshin: Gunma
Former Maegashira #2 Minatofuji
KS1 K3
Ichinojo Takashi

Rank: E-K
Miura Takashi
DOB: 7-April-1993
Shusshin: Mongolia
Debut: January 2014
190 cm/206 kg
SS2 KS1 K8
Haruminato Takahiro

Rank: E-sd21
Nakajima Takahiro
DOB: 12-January-1997
Shusshin: Gunma
Debut: March 2012
178 cm/128 kg
Akitoba Ryo

Rank: W-sd28
Hayashi Ryo
DOB: 2-August-1999
Shusshin: Aichi
Debut: March 2015
173 cm/117 kg
Oka Koji

Rank: W-sd50
Yoshida Koji
DOB: 3-March-1993
Shusshin: Saitama
Debut: May 2011
189 cm/159 kg
Koki Takumi

Rank: E-sd99
Hirai Takumi
DOB: 21-October-2003
Shusshin: Aichi
Debut: March 2019
181 cm/132 kg
Ayaminato Shuya

Rank: W-jd19
Kimura Shuya
DOB: 12-April-2000
Shusshin: Saitama
Debut: March 2016
169 cm/98 kg
Kayatoiwa Daimon

Rank: E-jd43
Hamana Kayato
DOB: 13-July-1991
Shusshin: Gunma
Debut: March 2007
176 cm/103 kg
Tsuyasato Tsuyoshi

Rank: E-jk17
Maeda Tsuyoshi
DOB: 25-May-2001
Shusshin: Saitama
Debut: March 2017
167 cm/133 kg
Fukuminato Ryuji

Rank: E-jk20
Nakamura Ryuji
DOB: 16-March-2000
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2015
180 cm/130 kg
Kimura Motoki

Makuuchi Gyoji
Okamura Hiromichi
DOB: 6-August-1968
Shusshin: Tokyo