Naruto Beya
Naruto Katsunori

Iin
Ando Karoyan
DOB: 19-February-1983
Shusshin: Bulgaria
Former Ozeki Kotooshu
MY1 SS2 KS3
Oshoryu Kenta

Rank: E-ms16
Motobayashi Kenji
DOB: 22-April-1996
Shusshin: Osaka
Debut: May 2019
177 cm/175 kg
Marusho Tatsuya

Rank: W-sd6
Maruyama Tatsuya
DOB: 9-September-2000
Shusshin: Niigata
Debut: May 2019
174 cm/139 kg
Anzai Yusuke

Rank: W-sd24
Anzai Yusuke
DOB: 6-August-2002
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2018
176 cm/123 kg
Sakurai Kotaro

Rank: E-sd30
Sakurai Kotaro
DOB: 15-March-1997
Shusshin: Ibaraki
Debut: May 2019
184 cm/122 kg
Mukaida Hiroki

Rank: E-sd78
Mukaida Hiroki
DOB: 2-November-1998
Shusshin: Hyogo
Debut: May 2018
183 cm/139 kg
Kawamura Taito

Rank: W-sd95
Kawamura Taito
DOB: 3-September-2001
Shusshin: Mie
Debut: May 2018
176 cm/110 kg
Mishima Keita

Rank: W-jd1
Mishima Keita
DOB: 18-September-2000
Shusshin: Shimane
Debut: May 2019
191 cm/140 kg
Ofukasawa Seiya

Rank: W-jd6
Fukasawa Seiya
DOB: 12-May-2001
Shusshin: Ishikawa
Debut: March 2020
184 cm/127 kg
Hagiwara Hikari

Rank: W-jd8
Hagiwara Hikari
DOB: 16-June-1997
Shusshin: Hokkaido
Debut: March 2020
182 cm/122 kg
Oshozan Hiroki

Rank: E-jd45
Kobayashi Hiroki
DOB: 11-May-2000
Shusshin: Yamanashi
Debut: March 2016
168 cm/123 kg
Osuzuki Chiharu

Rank: W-jd55
Suzuki Chiharu
DOB: 9-August-1997
Shusshin: Chiba
Debut: July 2020
174 cm/166 kg
Iwata Kai

Rank: W-jd82
Iwata Kai
DOB: 20-April-2003
Shusshin: Chiba
Debut: May 2019
173 cm/129 kg
Yamane Toshiya

Rank: W-jd101
Yamane Toshiya
DOB: 14-November-2003
Shusshin: Shimane
Debut: May 2019
169 cm/117 kg
Honma Kohei

Rank: Bg
Honma Kohei
DOB: 1-May-2001
Shusshin: Tokyo
Debut: March 2017
171 cm/118 kg
Shikimori Komei

Jonokuchi Gyoji
Hashimoto Komei
DOB: 30-April-2003
Shusshin: Aichi
Kenta

Jonokuchi Yobidashi
Maeda Kenta
DOB: 27-September-2002
Shusshin: Osaka