Musashigawa Beya
Musashigawa Mitsuhide

Iin
Musashimaru Koyo
DOB: 2-May-1971
Shusshin: America
Former Yokozuna Musashimaru
MY12 SS1 KS1 GS2
Tokunomusashi Ryutaro

Rank: W-ms46
Tokuda Ryutaro
DOB: 25-July-2000
Shusshin: Kagoshima
Debut: May 2016
192 cm/136 kg
Wayama Yuji

Rank: E-ms47
Wayama Yuji
DOB: 19-December-1997
Shusshin: Iwate
Debut: January 2016
188 cm/125 kg
Yokoe Rei

Rank: W-ms55
Yokoe Rei
DOB: 11-September-1996
Shusshin: Kanagawa
Debut: November 2015
180 cm/143 kg
Shoji Hisashi

Rank: E-ms56
Shoji Hisashi
DOB: 25-August-1994
Shusshin: Akita
Debut: July 2017
191 cm/147 kg
Nakashima Kaede

Rank: W-sd20
Nakashima Kaede
DOB: 20-September-1998
Shusshin: Oita
Debut: November 2015
179 cm/185 kg
Yanagida Komei

Rank: W-sd53
Yanagida Komei
DOB: 27-May-2000
Shusshin: Okayama
Debut: March 2019
177 cm/140 kg
Tanahashi Shinnosuke

Rank: E-sd69
Tanahashi Shinnosuke
DOB: 23-May-1999
Shusshin: Miyazaki
Debut: January 2018
177 cm/111 kg
Ryubu Taka

Rank: W-sd88
Shimizu Hirotaka
DOB: 11-July-1998
Shusshin: Gifu
Debut: May 2014
185 cm/151 kg
Nishimura Seiya

Rank: E-jd37
Nishimura Seiya
DOB: 5-February-2001
Shusshin: Saitama
Debut: May 2016
179 cm/128 kg
Fubu Dai

Rank: W-jd37
Nakayama Shota
DOB: 28-July-1998
Shusshin: Tokyo
Debut: May 2014
179 cm/102 kg
Shimizu Shohei

Rank: E-jd56
Shimizu Shohei
DOB: 20-November-1998
Shusshin: Nagano
Debut: September 2017
179 cm/120 kg
Makio Keigo

Rank: W-jd64
Makio Keigo
DOB: 14-March-2002
Shusshin: Kagoshima
Debut: March 2020
182 cm/106 kg
Bushi Hiroshi

Rank: E-jd76
Amano Hirotoshi
DOB: 9-February-1995
Shusshin: Saitama
Debut: March 2014
174 cm/104 kg
Higuchi Toranoshin

Rank: W-jd90
Higuchi Toranoshin
DOB: 1-March-2005
Shusshin: Yamanashi
Debut: March 2020
182 cm/112 kg
Tabara Yuta

Rank: W-jd95
Tabara Yuta
DOB: 21-June-2002
Shusshin: Fukuoka
Debut: March 2018
174 cm/131 kg
Fujimusashi Oya

Rank: E-jd110
Otsuka Oya
DOB: 31-March-2005
Shusshin: Saitama
Debut: March 2020
166 cm/115 kg
Numano Genki

Rank: W-jk8
Numano Genki
DOB: 13-February-2004
Shusshin: Osaka
Debut: March 2019
174 cm/90 kg
Hanashi Naoki

Rank: E-jk21
Hanashi Naoki
DOB: 21-December-1992
Shusshin: Ibaraki
Debut: September 2015
177 cm/133 kg
Mabuchi Takumi

Rank: W-jk21
Mabuchi Takumi
DOB: 19-December-2004
Shusshin: Gifu
Debut: July 2020
184 cm/154 kg
-
Kimura Keitaro

Jonidan Gyoji
Akiba Keita
DOB: 30-August-2001
Shusshin: Kanagawa
Tokoken

Tier 1 Tokoyama
Nishizaki Ken
DOB: 27-December-1974
Shusshin: Wakayama