Ounomatsu Beya
Onomatsu Kenji

Shunin
Nakanishi Kenji
DOB: 21-August-1982
POB: Tokyo
Former Maegashira #8 Daido
Onosho Fumiya

Rank: E-M6
Utetsu Fumiya
DOB: 4-July-1996
POB: Aomori
Debut: January 2013
177 cm/157 kg
SS1 KS3 K2
Genki Shinnosuke

Rank: E-ms20
Takemasa Shinnosuke
DOB: 22-October-1993
POB: Kochi
Debut: March 2016
170 cm/116 kg
Keitenkai Kosei

Rank: E-ms27
Kei Kosei
DOB: 10-March-1990
POB: Kagoshima
Debut: January 2008
175 cm/117 kg
Wakayama Satoshi

Rank: W-ms29
Wakayama Satoshi
DOB: 26-April-1992
POB: Tokyo
Debut: July 2011
173 cm/144 kg
Yuma Takeru

Rank: E-ms51
Nakao Yuma
DOB: 13-June-1998
POB: Osaka
Debut: March 2014
174 cm/86 kg
Ako Masami

Rank: E-sd29
Kawahara Masami
DOB: 14-February-1993
POB: Chiba
Debut: March 2008
179 cm/115 kg
Masuminato Yota

Rank: W-sd41
Takiguchi Yota
DOB: 13-June-1995
POB: Chiba
Debut: May 2014
170 cm/134 kg
Narumi Satoshi

Rank: W-sd44
Narumi Satoshi
DOB: 27-August-1994
POB: Aomori
Debut: January 2014
175 cm/133 kg
Amatsu Shinji

Rank: W-sd55
Amatsu Shinji
DOB: 3-April-1990
POB: Osaka
Debut: January 2009
180 cm/134 kg
Tosaeizan Taisei

Rank: W-sd77
Mitsumune Taisei
DOB: 20-August-1999
POB: Saitama
Debut: November 2017
172 cm/107 kg
Tennozan Kai

Rank: W-jd21
Shinohara Kai
DOB: 21-August-1993
POB: Osaka
Debut: January 2012
181 cm/109 kg
Araoyama Yota

Rank: W-jd30
Sato Yota
DOB: 12-December-2000
POB: Tokyo
Debut: May 2019
173 cm/131 kg
Inaba Akimichi

Rank: W-jd40
Inaba Akimichi
DOB: 18-May-2000
POB: Aichi
Debut: March 2019
173 cm/111 kg
Chida Hidenori

Rank: W-jk3
Chida Hidenori
DOB: 20-October-1997
POB: Iwate
Debut: March 2016
185 cm/126 kg
Tosamidori Kiyota

Rank: W-jk15
Mitsuuchi Kota
DOB: 11-May-1996
POB: Kochi
Debut: July 2015
180 cm/140 kg
Nihonyanagi Wataru

Rank: Mz
Nihonyanagi Wataru
DOB: 31-May-2000
POB: Tokyo
Debut: November 2019
176 cm/163 kg
Shiranui Masaya

Iin
Yakigaya Masaya
DOB: 24-February-1984
POB: Chiba
Former Komusubi Wakakoyu
KS1
Tokotaka

Tier 1 Tokoyama
Yoshimoto->Shinohara Hideki
DOB: 26-November-1964
POB: Yamaguchi
Tokoyu

Tier 4 Tokoyama
Toda Yuki
DOB: 3-December-1996
POB: Nagano