Nakagawa Beya
Nakagawa Kenji

Iin
Masuda Kenji
DOB: 9-November-1965
POB: Osaka
Former Maegashira #14 Asahisato
Kyokusoten Manrai

Rank: W-ms11
Erdenbilg Elkmanrai
DOB: 6-March-1993
POB: Mongolia
Debut: July 2011
189 cm/116 kg
Yoshii Ko

Rank: E-sd61
Yoshii Ko
DOB: 1-August-2003
POB: Shizuoka
Debut: March 2019
177 cm/151 kg
Haruhikari Kazuhiro

Rank: W-sd84
Sasanuma Toshihiro
DOB: 16-July-1986
POB: Tochigi
Debut: March 2005
170 cm/127 kg
Kasugamine Kazunori

Rank: W-sd85
Koga Kazunori
DOB: 27-October-1984
POB: Osaka
Debut: March 2000
185 cm/166 kg
Kasugaryu Kensei

Rank: W-sd93
Hidaka Kenta
DOB: 3-June-1984
POB: Kanagawa
Debut: September 2001
169 cm/118 kg
Kyokuyuko Kyosuke

Rank: W-jd14
Hamagami Kyosuke
DOB: 4-April-1994
POB: Kanagawa
Debut: January 2013
177 cm/125 kg
Kiyama Ryo

Rank: E-jd54
Kiyama Ryo
DOB: 25-January-2001
POB: Kanagawa
Debut: January 2019
167 cm/82 kg
Okunisato Ryo

Rank: E-jd85
Yoshizawa Ryo
DOB: 18-September-1992
POB: Tokyo
Debut: November 2010
184 cm/127 kg
Okuniasahi Sho

Rank: E-jk29
Yoshizawa Sho
DOB: 18-September-1992
POB: Tokyo
Debut: March 2008
187 cm/159 kg
Kohei

Makushita Yobidashi
Oyama Kohei
DOB: 28-May-1989
POB: Mie
Tokojin

Tier 1 Tokoyama
Kumanishi Ichiro
DOB: 24-September-1966
POB: Tokyo
Tokoharu

Tier 3 Tokoyama
Toda Shoji
DOB: 23-July-1989
POB: Osaka
Byakuhoyama Kazutoshi

Sewanin
Izawa Fumio
DOB: 5-November-1955
POB: Kanagawa
Former Makushita #2 Byakuhoyama