Minato Beya
Minato Takayuki

Iin
Miura Takayuki
DOB: 6-July-1968
POB: Gunma
Former Maegashira #2 Minatofuji
KS1 K3
Ichinojo Takashi

Rank: E-M12
Altankhuyagiin Ichinnorov
DOB: 7-April-1993
POB: Mongolia
Debut: January 2014
192 cm/200 kg
SS2 KS1 K8
Haruminato Takahiro

Rank: E-sd49
Nakajima Takahiro
DOB: 12-January-1997
POB: Gunma
Debut: March 2012
175 cm/90 kg
Oka Koji

Rank: W-sd53
Yoshida Koji
DOB: 3-March-1993
POB: Saitama
Debut: May 2011
188 cm/124 kg
Akitoba Ryo

Rank: E-sd66
Hayashi Ryo
DOB: 2-August-1999
POB: Aichi
Debut: March 2015
171 cm/99 kg
Kayatoiwa Daimon

Rank: E-sd74
Hamana Kayato
DOB: 13-July-1991
POB: Gunma
Debut: March 2007
175 cm/102 kg
Fukuminato Ryuji

Rank: E-jd47
Nakamura Ryuji
DOB: 16-March-2000
POB: Tokyo
Debut: March 2015
179 cm/110 kg
Ayaminato Shuya

Rank: W-jd90
Kimura Shuya
DOB: 12-April-2000
POB: Saitama
Debut: March 2016
168 cm/91 kg
Koki Takumi

Rank: W-jd101
Hirai Takumi
DOB: 21-October-2003
POB: Aichi
Debut: March 2019
180 cm/133 kg
Shiryu Daiya

Rank: W-jk21
Aikawa Shiryu
DOB: 8-January-2003
POB: Gunma
Debut: May 2019
167 cm/96 kg
Tsuyasato Tsuyoshi

Rank: Bg
Maeda Tsuyoshi
DOB: 25-May-2001
POB: Saitama
Debut: March 2017
169 cm/155 kg
Kimura Motoki

Makuuchi Gyoji
Okamura Hiromichi
DOB: 6-August-1968
POB: Tokyo
Tokomori

Tier 2 Tokoyama
Miura Kenji
DOB: 28-December-1974
POB: Aichi