Arashio Beya
Arashio Shuji

Iin
Suzuki Eiji
DOB: 29-March-1955
POB: Niigata
Former Komusubi Oyutaka
Wakatakakage Atsushi

Rank: E-M16
Onami Atsushi
DOB: 6-December-1994
POB: Fukushima
Debut: March 2017
182 cm/125 kg
Sokokurai Eikichi

Rank: E-J9
Enkhtuvshin
DOB: 9-January-1984
POB: China
Debut: September 2003
186 cm/150 kg
GS1 K1
Wakamotoharu Minato

Rank: W-J11
Onami Minato
DOB: 5-October-1993
POB: Fukushima
Debut: November 2011
186 cm/137 kg
Wakatakamoto Wataru

Rank: E-ms13
Onami Wataru
DOB: 29-December-1991
POB: Fukushima
Debut: November 2009
182 cm/89 kg
Kotokuzan Taro

Rank: E-ms14
Terai Jasper Kenneth Arboladura
DOB: 11-March-1994
POB: Kanagawa
Debut: September 2009
177 cm/116 kg
Kanryu Hiroki

Rank: E-sd48
Kawaguchi Hiroki
DOB: 18-April-1992
POB: Tochigi
Debut: March 2008
178 cm/84 kg
Tsunekawa Ryosuke

Rank: W-sd48
Tsunekawa Ryosuke
DOB: 17-October-1994
POB: Toyama
Debut: March 2013
180 cm/140 kg
Hidano Mikito

Rank: W-jd16
Hidano Mikito
DOB: 14-September-1990
POB: Toyama
Debut: November 2011
176 cm/105 kg
Tanji Taiga

Rank: W-jd19
Tanji Taiga
DOB: 13-January-2003
POB: Fukushima
Debut: March 2018
183 cm/70 kg
Hirose Hiroteru

Rank: W-jd27
Hirose Hiroteru
DOB: 18-October-1988
POB: Tokushima
Debut: September 2009
178 cm/156 kg
Watatani Riki

Rank: E-jd105
Watatani Riki
DOB: 7-July-1999
POB: Ishikawa
Debut: May 2015
172 cm/90 kg
Shikimori Kazuki

Makushita Gyoji
Sasai Kazuki
DOB: 12-August-1987
POB: Osaka
Tokomitsu

Tier 4 Tokoyama
Shiraishi Mitsuki
DOB: 13-August-1995
POB: Fukushima