Tagonoura Beya
Tagonoura Shinichi

Iin
Sekiyama Shinichi
DOB: 18-June-1976
POB: Kagoshima
Former Maegashira #8 Takanotsuru
Kisenosato Yutaka

Rank: E-Y
Hagiwara Yutaka
DOB: 3-July-1986
POB: Ibaraki
Debut: March 2002
188 cm/178 kg
MY2 SS5 KS3 GS1 K3
Takayasu Akira

Rank: W-O
Takayasu Akira
DOB: 28-February-1990
POB: Ibaraki
Debut: March 2005
187 cm/164 kg
SS3 KS4 GS2 K4
Tagonofuji Daisuke

Rank: W-sd41
Fujiwara Daisuke
DOB: 11-December-1995
POB: Hyogo
Debut: March 2014
183 cm/103 kg
Awajiumi Tsuyoshi

Rank: W-sd72
Sakabe Naoya
DOB: 25-August-1993
POB: Hyogo
Debut: March 2009
176 cm/76 kg
Akashiryu Naoya

Rank: W-jd27
Tanaka Naoya
DOB: 4-June-1998
POB: Hyogo
Debut: March 2017
183 cm/111 kg
Terunosato Kazuki

Rank: E-jd32
Nagano Kazuki
DOB: 27-January-1978
POB: Ehime
Debut: March 1993
178 cm/167 kg
Kaishin Kakeru

Rank: W-jd45
Tsuji Kakeru
DOB: 25-September-2001
POB: Aomori
Debut: March 2017
182 cm/117 kg
Sekizuka Tomohiro

Rank: E-jd46
Sekizuka Tomohiro
DOB: 21-April-1997
POB: Aichi
Debut: March 2013
178 cm/90 kg
Adachi Kazuya

Rank: W-jd55
Adachi Kazuya
DOB: 15-July-1985
POB: Kanagawa
Debut: May 2002
182 cm/166 kg
Kojikara Ryutaro

Rank: W-jk8
Honda Rikiya
DOB: 15-June-2002
POB: Tochigi
Debut: March 2018
184 cm/167 kg
Sekizukayama Taichi

Rank: W-jk15
Sekizuka Taichi
DOB: 6-July-2001
POB: Aichi
Debut: March 2017
187 cm/112 kg
Shishimaru Koki

Rank: E-jk23
Yoshizaki Koki
DOB: 25-October-2002
POB: Tokyo
Debut: March 2018
174 cm/125 kg
Tagomaru Tetsu

Rank: E-jk27
Takahashi Tetsu
DOB: 16-July-2001
POB: Aichi
Debut: March 2017
181 cm/148 kg
Kimura Takao

Juryo Gyoji
Shigeyama Keiichiro
DOB: 12-January-1976
POB: Osaka
Kimura Takanosuke

Makushita Gyoji
Ishimaru Satoru
DOB: 20-April-1991
POB: Chiba
Mitsuaki

Juryo Yobidashi
Kanai Mitsuaki
DOB: 31-January-1975
POB: Saitama
Tokonaru

Tier 2 Tokoyama
Soba Daigaku
DOB: 25-February-1975
POB: Aomori