Ounomatsu Beya
Onomatsu Hiroo

Riji
Teshima Hiroo
DOB: 27-June-1961
POB: Fukuoka
Former Sekiwake Masurao
SS2 KS2 GS1 K2
Onosho Fumiya

Rank: E-M13
Utetsu Fumiya
DOB: 4-July-1996
POB: Aomori
Debut: January 2013
176 cm/155 kg
KS2 K1
Keitenkai Kosei

Rank: E-ms24
Kei Kosei
DOB: 10-March-1990
POB: Kagoshima
Debut: January 2008
175 cm/117 kg
Wakayama Satoshi

Rank: E-ms46
Wakayama Satoshi
DOB: 26-April-1992
POB: Tokyo
Debut: July 2011
173 cm/144 kg
Ikeru Kenta

Rank: W-ms49
Ikeru Kenta
DOB: 26-November-1992
POB: Kagoshima
Debut: November 2010
175 cm/96 kg
Tennozan Kai

Rank: E-ms56
Shinohara Kai
DOB: 21-August-1993
POB: Osaka
Debut: January 2012
181 cm/109 kg
Takemasa Shinnosuke

Rank: E-sd15
Takemasa Shinnosuke
DOB: 22-October-1993
POB: Kochi
Debut: March 2016
170 cm/112 kg
Takiguchi Yota

Rank: E-sd42
Takiguchi Yota
DOB: 13-June-1995
POB: Chiba
Debut: May 2014
170 cm/134 kg
Ako Masami

Rank: E-sd80
Kawahara Masami
DOB: 14-February-1993
POB: Chiba
Debut: March 2008
179 cm/115 kg
Amatsu Shinji

Rank: W-sd80
Amatsu Shinji
DOB: 3-April-1990
POB: Osaka
Debut: January 2009
180 cm/134 kg
Mitsumune Taisei

Rank: W-jd5
Mitsumune Taisei
DOB: 20-August-1999
POB: Saitama
Debut: November 2017
172 cm/107 kg
Mitsuuchi Kota

Rank: E-jd15
Mitsuuchi Kota
DOB: 11-May-1996
POB: Kochi
Debut: July 2015
180 cm/140 kg
Chida Hidenori

Rank: E-jd81
Chida Hidenori
DOB: 20-October-1997
POB: Iwate
Debut: March 2016
185 cm/126 kg
Yuma Takeru

Rank: W-jk26
Nakao Yuma
DOB: 13-June-1998
POB: Osaka
Debut: March 2014
174 cm/86 kg
Narumi Satoshi

Rank: Bg
Narumi Satoshi
DOB: 27-August-1994
POB: Aomori
Debut: January 2014
175 cm/132 kg
Shiranui Masaya

Shunin
Yakigaya Masaya
DOB: 24-February-1984
POB: Chiba
Former Komusubi Wakakoyu
KS1
Otowayama Kenji

Toshiyori
Nakanishi Kenji
DOB: 21-August-1982
POB: Tokyo
Former Maegashira #8 Daido
Tokotaka

Tier 1 Tokoyama
Yoshimoto->Shinohara Hideki
DOB: 26-November-1964
POB: Yamaguchi
Tokoyu

Tier 4 Tokoyama
Toda Yuki
DOB: 3-December-1996
POB: Nagano