Nakagawa Beya
Nakagawa Kenji

Iin
Masuda Kenji
DOB: 9-November-1965
POB: Osaka
Former Maegashira #14 Asahisato
Kyokusoten Manrai

Rank: E-ms40
Erdenbilg Elkmanrai
DOB: 6-March-1993
POB: Mongolia
Debut: July 2011
189 cm/116 kg
Kasugakuni Kozo

Rank: W-sd39
Yasutomi Yuta
DOB: 30-October-1981
POB: Miyazaki
Debut: March 2000
183 cm/160 kg
Yoshikasuga Kyosuke

Rank: E-sd48
Hamagami Kyosuke
DOB: 4-April-1994
POB: Kanagawa
Debut: January 2013
177 cm/125 kg
Kasugamine Kazunori

Rank: E-sd66
Koga Kazunori
DOB: 27-October-1984
POB: Osaka
Debut: March 2000
185 cm/172 kg
Haruhikari Kazuhiro

Rank: W-sd82
Sasanuma Toshihiro
DOB: 16-July-1986
POB: Tochigi
Debut: March 2005
170 cm/127 kg
Okunisato Ryo

Rank: W-jd30
Yoshizawa Ryo
DOB: 18-September-1992
POB: Tokyo
Debut: November 2010
184 cm/127 kg
Kasugaryu Kensei

Rank: W-jd33
Hidaka Kenta
DOB: 3-June-1984
POB: Kanagawa
Debut: September 2001
169 cm/118 kg
Okuniasahi Sho

Rank: W-jd106
Yoshizawa Sho
DOB: 18-September-1992
POB: Tokyo
Debut: March 2008
187 cm/159 kg
Kohei

Makushita Yobidashi
Oyama Kohei
DOB: 28-May-1989
POB: Mie
Tokojin

Tier 1 Tokoyama
Kumanishi Ichiro
DOB: 24-September-1966
POB: Tokyo
Tokoharu

Tier 3 Tokoyama
Toda Shoji
DOB: 23-July-1989
POB: Osaka
Byakuhoyama Kazutoshi

Sewanin
Izawa Fumio
DOB: 5-November-1955
POB: Kanagawa
Former Makushita #2 Byakuhoyama