Musashigawa Beya
Musashigawa Mitsuhide

Iin
Musashimaru Koyo
DOB: 2-May-1971
POB: America
Former Yokozuna Musashimaru
MY12 SS1 KS1 GS2
Musashikuni Mamu

Rank: W-ms53
Penitani Fiamalu Musashimaru
DOB: 17-December-1994
POB: America
Debut: May 2013
187 cm/145 kg
Wagurayama Isamu

Rank: W-sd18
Wayama Yuji
DOB: 19-December-1997
POB: Iwate
Debut: January 2016
186 cm/126 kg
Shoji Hisashi

Rank: W-sd24
Shoji Hisashi
DOB: 25-August-1994
POB: Akita
Debut: July 2017
190 cm/136 kg
Kaishu Rintaro

Rank: W-sd31
Kobayashi Rintaro
DOB: 30-September-1997
POB: Tokyo
Debut: January 2016
178 cm/82 kg
Tokuda Ryutaro

Rank: W-sd34
Tokuda Ryutaro
DOB: 25-July-2000
POB: Kagoshima
Debut: May 2016
190 cm/123 kg
Yokoe Rei

Rank: E-sd44
Yokoe Rei
DOB: 11-September-1996
POB: Kanagawa
Debut: November 2015
180 cm/112 kg
Tanahashi Shinnosuke

Rank: E-sd85
Tanahashi Shinnosuke
DOB: 23-May-1999
POB: Miyazaki
Debut: January 2018
176 cm/99 kg
Nakashima Kaede

Rank: W-sd96
Nakashima Kaede
DOB: 20-September-1998
POB: Oita
Debut: November 2015
177 cm/182 kg
Wakaichiro Ken

Rank: E-jd5
Young Ichiro Kendrick
DOB: 7-July-1998
POB: Nagasaki
Debut: November 2016
178 cm/115 kg
Bushi Hiroshi

Rank: E-jd49
Amano Hirotoshi
DOB: 9-February-1995
POB: Saitama
Debut: March 2014
174 cm/79 kg
Fubu Dai

Rank: E-jd70
Nakayama Shota
DOB: 28-July-1998
POB: Tokyo
Debut: May 2014
175 cm/75 kg
Toyama Mizuki

Rank: E-jd74
Toyama Mizuki
DOB: 9-April-1998
POB: Osaka
Debut: March 2017
190 cm/103 kg
Tabara Yuta

Rank: W-jd75
Tabara Yuta
DOB: 21-June-2002
POB: Fukuoka
Debut: March 2018
175 cm/130 kg
Ryubu Taka

Rank: E-jd79
Shimizu Hirotaka
DOB: 11-July-1998
POB: Gifu
Debut: May 2014
181 cm/135 kg
Nishimura Seiya

Rank: W-jd80
Nishimura Seiya
DOB: 5-February-2001
POB: Saitama
Debut: May 2016
179 cm/117 kg
Hanashi Naoki

Rank: W-jd94
Hanashi Naoki
DOB: 21-December-1992
POB: Ibaraki
Debut: September 2015
175 cm/124 kg
Shimizu Shohei

Rank: E-jk7
Shimizu Shohei
DOB: 20-November-1998
POB: Nagano
Debut: September 2017
177 cm/129 kg
Ikazuchi Toru

Iin
Kakizoe Toru
DOB: 12-August-1978
POB: Oita
Former Komusubi Kakizoe
GS1
Kimura Keitaro

Jonokuchi Gyoji
Akiba Keita
DOB: 30-August-2001
POB: Kanagawa
-
Tokoken

Tier 2 Tokoyama
Nishizaki Ken
DOB: 27-December-1974
POB: Wakayama