Irumagawa Beya
Irumagawa Tetsuo

Iin
Goto Tetsuo
DOB: 25-April-1958
POB: Aichi
Former Sekiwake Tochitsukasa
KS1 GS1 K3
Sagatsukasa Hiroyuki

Rank: W-ms3
Isobe Hiroyuki
DOB: 21-December-1981
POB: Shizuoka
Debut: March 2004
166 cm/129 kg
Mitotsukasa Toshihiro

Rank: W-ms40
Asai Toshihiro
DOB: 11-September-1987
POB: Ibaraki
Debut: March 2009
178 cm/192 kg
Omoto Takashi

Rank: E-ms42
Omoto Takashi
DOB: 23-November-1992
POB: Okayama
Debut: January 2015
177 cm/143 kg
Saidaiji Kohei

Rank: E-ms59
Omori Kohei
DOB: 9-June-1994
POB: Okayama
Debut: January 2013
180 cm/177 kg
Ryutsukasa Shige

Rank: W-sd48
Kanamori Shigeo
DOB: 13-February-1997
POB: Shizuoka
Debut: January 2015
168 cm/134 kg
Amatsukasa Hikaru

Rank: E-sd50
Mibu Hikaru
DOB: 14-September-1999
POB: Aichi
Debut: March 2015
185 cm/150 kg
Miyanofuji Takashi

Rank: E-sd65
Muramatsu Takashi
DOB: 28-July-1997
POB: Shizuoka
Debut: January 2016
174 cm/150 kg
Taketsukasa Shunsuke

Rank: E-sd93
Aketa Shunsuke
DOB: 1-January-2000
POB: Okayama
Debut: March 2018
176 cm/125 kg
Mimori Daisuke

Rank: E-jd62
Mimori Daisuke
DOB: 19-January-2000
POB: Shizuoka
Debut: March 2018
173 cm/108 kg
Wakafuji Nobuhide

Iin
Ouchi Nobuhide
DOB: 18-February-1971
POB: Hyogo
Former Maegashira #4 Otsukasa
Kimura Narimasa

Jonokuchi Gyoji
Tajima Narimasa
DOB: 15-March-2002
POB: Aichi
Tokokuwa

Tier 2 Tokoyama
Kuwamura Masayuki
DOB: 21-September-1977
POB: Aichi