Tagonoura Beya
Tagonoura Shinichi

Iin
Sekiyama Shinichi
DOB: 18-June-1976
POB: Kagoshima
Former Maegashira #8 Takanotsuru
Kisenosato Yutaka

Rank: E-Y
Hagiwara Yutaka
DOB: 3-July-1986
POB: Ibaraki
Debut: March 2002
188 cm/178 kg
MY2 SS5 KS3 GS1 K3
Takayasu Akira

Rank: W-O
Takayasu Akira
DOB: 28-February-1990
POB: Ibaraki
Debut: March 2005
187 cm/164 kg
SS3 KS4 GS2 K4
Awajiumi Tsuyoshi

Rank: W-sd30
Sakabe Naoya
DOB: 25-August-1993
POB: Hyogo
Debut: March 2009
176 cm/76 kg
Tagonofuji Daisuke

Rank: E-sd71
Fujiwara Daisuke
DOB: 11-December-1995
POB: Hyogo
Debut: March 2014
183 cm/103 kg
Adachi Kazuya

Rank: W-jd32
Adachi Kazuya
DOB: 15-July-1985
POB: Kanagawa
Debut: May 2002
182 cm/166 kg
Wakasatake Futa

Rank: E-jd51
Satake Futa
DOB: 4-June-1998
POB: Osaka
Debut: March 2017
167 cm/83 kg
Terunosato Kazuki

Rank: W-jd56
Nagano Kazuki
DOB: 27-January-1978
POB: Ehime
Debut: March 1993
178 cm/167 kg
Sekizuka Tomohiro

Rank: W-jd64
Sekizuka Tomohiro
DOB: 21-April-1997
POB: Aichi
Debut: March 2013
178 cm/90 kg
Wakanoguchi Ryusei

Rank: W-jd78
Noguchi Ryusei
DOB: 7-December-2000
POB: Saitama
Debut: July 2017
181 cm/121 kg
Kaishin Kakeru

Rank: E-jd100
Tsuji Kakeru
DOB: 25-September-2001
POB: Aomori
Debut: March 2017
182 cm/117 kg
Tanaka Naoya

Rank: E-jd103
Tanaka Naoya
DOB: 4-June-1998
POB: Hyogo
Debut: March 2017
183 cm/111 kg
Sekizukayama Taichi

Rank: W-jk17
Sekizuka Taichi
DOB: 6-July-2001
POB: Aichi
Debut: March 2017
187 cm/112 kg
Tagomaru Tetsu

Rank: Bg
Takahashi Tetsu
DOB: 16-July-2001
POB: Aichi
Debut: March 2017
181 cm/148 kg
Nishiiwa Shinobu

Shunin
Kogawa Shinobu
DOB: 10-July-1976
POB: Aomori
Former Sekiwake Wakanosato
SS4 KS4 GS2 K2
Kimura Takao

Juryo Gyoji
Shigeyama Keiichiro
DOB: 12-January-1976
POB: Osaka
Kimura Takanosuke

Makushita Gyoji
Ishimaru Satoru
DOB: 20-April-1991
POB: Chiba
Mitsuaki

Juryo Yobidashi
Kanai Mitsuaki
DOB: 31-January-1975
POB: Saitama
Tokonaru

Tier 2 Tokoyama
Soba Daigaku
DOB: 25-February-1975
POB: Aomori