Musashigawa Beya
Musashigawa Mitsuhide

Iin
Musashimaru Koyo
DOB: 2-May-1971
POB: America
Former Yokozuna Musashimaru
MY12 SS1 KS1 GS2
Musashikuni Mamu

Rank: E-ms57
Penitani Fiamalu Musashimaru
DOB: 17-December-1994
POB: America
Debut: May 2013
187 cm/145 kg
Nakashima Kaede

Rank: W-sd32
Nakashima Kaede
DOB: 20-September-1998
POB: Oita
Debut: November 2015
177 cm/182 kg
Wagurayama Isamu

Rank: W-sd43
Wayama Yuji
DOB: 19-December-1997
POB: Iwate
Debut: January 2016
186 cm/126 kg
Tokuda Ryutaro

Rank: W-sd70
Tokuda Ryutaro
DOB: 25-July-2000
POB: Kagoshima
Debut: May 2016
190 cm/123 kg
Yokoe Rei

Rank: W-sd77
Yokoe Rei
DOB: 11-September-1996
POB: Kanagawa
Debut: November 2015
180 cm/112 kg
Kaishu Rintaro

Rank: E-sd81
Kobayashi Rintaro
DOB: 30-September-1997
POB: Tokyo
Debut: January 2016
178 cm/82 kg
Wakaichiro Ken

Rank: W-sd85
Young Ichiro Kendrick
DOB: 7-July-1998
POB: Nagasaki
Debut: November 2016
178 cm/115 kg
Shoji Hisashi

Rank: W-jd15
Shoji Hisashi
DOB: 25-August-1994
POB: Akita
Debut: July 2017
190 cm/136 kg
Bushi Hiroshi

Rank: W-jd40
Amano Hirotoshi
DOB: 9-February-1995
POB: Saitama
Debut: March 2014
174 cm/79 kg
Ryubu Taka

Rank: W-jd43
Shimizu Hirotaka
DOB: 11-July-1998
POB: Gifu
Debut: May 2014
181 cm/135 kg
Hanashi Naoki

Rank: E-jd86
Hanashi Naoki
DOB: 21-December-1992
POB: Ibaraki
Debut: September 2015
175 cm/124 kg
Fubu Dai

Rank: E-jd89
Nakayama Shota
DOB: 28-July-1998
POB: Tokyo
Debut: May 2014
175 cm/75 kg
Buken Jo

Rank: E-jd96
Okamoto Kenta
DOB: 12-March-1997
POB: Fukuoka
Debut: March 2013
180 cm/109 kg
Nishimura Seiya

Rank: W-jk1
Nishimura Seiya
DOB: 5-February-2001
POB: Saitama
Debut: May 2016
176 cm/115 kg
Toyama Mizuki

Rank: E-jk13
Toyama Mizuki
DOB: 9-April-1998
POB: Osaka
Debut: March 2017
190 cm/103 kg
Mienomaru Genki

Rank: W-jk15
Hitomi Genki
DOB: 15-August-1994
POB: Mie
Debut: September 2015
170 cm/103 kg
Shimizu Shohei

Rank: E-jk22
Shimizu Shohei
DOB: 20-November-1998
POB: Nagano
Debut: September 2017
177 cm/129 kg
Ikazuchi Toru

Shunin
Kakizoe Toru
DOB: 12-August-1978
POB: Oita
Former Komusubi Kakizoe
GS1
Kimura Keitaro

Jonokuchi Gyoji
Akiba Keita
DOB: 30-August-2001
POB: Kanagawa
-
Tokoken

Tier 2 Tokoyama
Nishizaki Ken
DOB: 27-December-1974
POB: Wakayama