Minato Beya
Minato Takayuki

Iin
Miura Takayuki
DOB: 6-July-1968
POB: Gunma
Former Maegashira #2 Minatofuji
KS1 K3
Ichinojo Takashi

Rank: W-M4
Altankhuyagiin Ichinnorov
DOB: 7-April-1993
POB: Mongolia
Debut: November 2013
190 cm/184 kg
SS1 KS1 K5
Minatoryu Koji

Rank: W-sd48
Yoshida Koji
DOB: 3-March-1993
POB: Saitama
Debut: May 2011
188 cm/124 kg
Haruminato Takahiro

Rank: W-sd67
Nakajima Takahiro
DOB: 12-January-1997
POB: Gunma
Debut: March 2012
175 cm/90 kg
Hamaminato Kayato

Rank: E-sd75
Hamana Kayato
DOB: 13-July-1991
POB: Gunma
Debut: March 2007
175 cm/102 kg
Akitoba Ryo

Rank: E-jd34
Hayashi Ryo
DOB: 2-August-1999
POB: Aichi
Debut: March 2015
171 cm/99 kg
Ayaminato Shuya

Rank: E-jk5
Kimura Shuya
DOB: 12-April-2000
POB: Saitama
Debut: March 2016
168 cm/91 kg
Tsuyasato Tsuyoshi

Rank: E-jk19
Maeda Tsuyoshi
DOB: 25-May-2001
POB: Saitama
Debut: March 2017
169 cm/155 kg
Fukuminato Ryuji

Rank: Bg
Nakamura Ryuji
DOB: 16-March-2000
POB: Tokyo
Debut: March 2015
179 cm/110 kg
Kimura Motoki

Makuuchi Gyoji
Okamura Hiromichi
DOB: 6-August-1968
POB: Tokyo
Tokomori

Tier 2 Tokoyama
Miura Kenji
DOB: 28-December-1974
POB: Aichi