Asakayama Beya
Asakayama Hiroyuki

Iin
Koga Hiroyuki
DOB: 24-July-1972
POB: Fukuoka
Former Ozeki Kaio
MY5 SS10 KS5 K6
Kaito Shota

Rank: E-ms22
Hagiwara Shota
DOB: 19-June-1996
POB: Niigata
Debut: May 2012
177 cm/128 kg
Kaiseio Asaki

Rank: E-ms56
Honda Asaki
DOB: 28-January-1995
POB: Aichi
Debut: March 2013
177 cm/121 kg
Kaizen Takumi

Rank: W-sd12
Maeda Takumi
DOB: 29-July-1993
POB: Kagoshima
Debut: January 2016
175 cm/131 kg
Kurahashi Takumi

Rank: E-sd36
Kurahashi Takumi
DOB: 14-May-1997
POB: Aichi
Debut: May 2016
170 cm/117 kg
Kaiyudai Tomoyuki

Rank: W-sd66
Obara Tomoyuki
DOB: 6-July-1999
POB: Kanagawa
Debut: March 2015
187 cm/155 kg
Kaiseijo Toshiki

Rank: W-sd91
Yamazaki Toshiki
DOB: 2-July-1998
POB: Aichi
Debut: March 2014
175 cm/86 kg
Kaishinmaru Shintaro

Rank: E-jd43
Nakatsuji Shin
DOB: 14-September-1998
POB: Osaka
Debut: March 2014
169 cm/107 kg
Sugano Keisuke

Rank: E-jd52
Sugano Keisuke
DOB: 26-April-2000
POB: Tokyo
Debut: May 2016
171 cm/148 kg
Miura Hiroki

Rank: E-jd95
Miura Hiroki
DOB: 14-September-2000
POB: Kyoto
Debut: March 2016
169 cm/87 kg
Kaitoma Aron

Rank: W-jd99
Toma Mark Aaron Justin
DOB: 11-May-2001
POB: Kanagawa
Debut: March 2017
179 cm/135 kg
Koreyasu Eigoro

Rank: E-jk11
Koreyasu Eigoro
DOB: 2-March-1999
POB: Nara
Debut: May 2017
173 cm/99 kg
Koji

Juryo Yobidashi
Hatano Takuma
DOB: 12-September-1973
POB: Aichi
Tokosei

Tier 2 Tokoyama
Shimoyama Ikushi
DOB: 12-March-1970
POB: Tokyo
Shiraiwa Masatoshi

Wakaimonogashira
Sato Masatoshi
DOB: 5-March-1957
POB: Akita
Former Juryo #7 Shiraiwa